Věrnostní program

S novým věrnostním programem Vabacci můžete získat body za každý nákup. Připojte se k nám a užijte si výhody plynoucí z vašich nákupů:

 • při každém nákupu se načítají body
 • každá utracená 1 Kč = 1 bod
 • za 15 000 bodů získá člen dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, který lze uplatnit na další nákup pouze v kamenných prodejnách VABACCI a INN
 • dárkový poukaz nelze uplatnit v den vystavení
 • body se načítají také při nákupu na www.vabacci.com 

Všeobecné podmínky věrnostního programu

Tyto všeobecné podmínky věrnostního programu (dále jen „Podmínky“) pro zákaznické karty Vabacci upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu, jehož cílem je poskytovat zákazníkům výhody na základě uskutečněných nákupů a který je určen pro zákazníky obchodní společnosti CLIM CZ, s. r. o., IČ: 262 521 55, se sídlem Kubelíkova 1221/43, 130 00 Praha 3, zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40184 a DESS Trade, s.r.o., IČ: 27733866, Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 130 00, zapsána pod spisovou značkou C 188089, Městským soudem v Praze  (dále jen „Společnosti“).

Členem Věrnostního programu a držitelem karty se může stát osoba starší 18 let.

Členství vzniká na základě vystavení zákaznické karty v prodejnách Vabacci a INN (dále jen „Prodejnách“) a registrací nového člena do systému společnosti tedy uvedením osobních údajů prodejním asistentkám, které registraci provedou a na základě registrace vystaví novému členovi zákaznickou kartu. Vystavením karty v prodejnách člen též vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je výslovný, informovaný, svobodný a dobrovolný a tvoří nedílnou součást přihlášky do Věrnostního programu. Společnost nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem při registraci.

Člen Věrnostního programu je ve výše uvedeném souhlasu se zpracováním osobních údajů mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu 10 let.

Karta a podmínky jejího použití

Zákaznickou kartu (dále jen „Karta) vydá Společnost členu Věrnostního programu po provedené registraci. Podmínky pro čerpání výhod členství ve Věrnostním programu jsou následující:

 • Kartu je nutné předložit při nákupu, a to před zahájením načítání zboží do prodejního systému Společnosti
 • bez Karty nelze uplatnit slevu na nákup
 • při každém nákupu se načítají body mimo nákup, kdy se uplatňuje dárkový poukaz
 • každá utracená 1 Kč = 1 bod
 • za 15 000 bodů získá člen dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, který lze uplatnit na další nákup pouze v kamenných prodejnách
 • dárkový poukaz nelze uplatnit v den jeho vystavení
 • dárkový poukaz lze uplatnit také při nákupu zboží, které je v akci
 • dárkový poukaz nelze uplatnit při nákupu na e-shopu vabacci.com, body se však načítají i při nákupu na e-shopu www.vabacci.com

Karta je majetkem Společnosti v případě její ztráty nebo odcizení je člen Věrnostního programu povinen tuto skutečnost ohlásit na prodejnách Vabacci nebo INN nebo na e-mailové adrese info@vabacci.com.

Karta je nepřenosná.

Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může své členství kdykoli zrušit a to osobně v prodejnách Vabacci nebo INN nebo zasláním žádosti o zrušení členství na e-mailovou adresu info@vabacci.com případně písemnou žádostí doručenou na provozovnu firmy CLIM CZ, s.r.o., Přehradní 195, 763 16 Fryšták. Členství zaniká okamžikem sdělení žádosti. Podmínkou účinnosti žádosti o zrušení členství je vrácení Karty; při osobní žádosti je člen povinen Kartu vrátit spolu s učiněním žádosti, v případě písemné žádosti je povinen zaslat kartu na provozovnu CLIM CZ, s.r.o., Přehradní 195, 763 16 Fryšták. Ukončením členství zaniká nárok na jakékoli výhody v rámci Věrnostního programu. Pokud člen obnoví své členství po jeho ukončení, pro účely Věrnostního programu se na něj hledí, jako by nikdy žádné zboží od Společnosti nezakoupil. Společnosti si vyhrazují právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud nebyla Karta použita déle než 18 měsíců. Společnosti si dále vyhrazují právo zrušit členství ve Věrnostním programu Členu, který porušil tyto Podmínky. Členství ve Věrnostním programu zaniká také okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Změny podmínek a ukončení Věrnostního programu

Společnosti si vyhrazuje právo tento Věrnostní program kdykoli bez náhrady ukončit či tyto Podmínky změnit. Není-li uvedeno jinak, změny těchto podmínek jsou účinné zveřejněním na stránkách www.vabacci.com.